so.met.rad@seznam.cz

 

Předseda oddílu: Ondřej Lubas                    

lubas@yonex.cz , 602 352 302

Místopředseda oddílu: Alfréd Teller

teller@zsvinor.cz , 602 352 302

Hlavní trenér MT Badminton Academy: Michal Turoň

m.turon@seznam.cz,  777676140

Trenér za Radotín:

Halka Bitmanová – halka@seznam.cz

Trenér za kroužek při ZŠ Vinoř:

Eva Titěrová –  brozka@seznam.cz,  737268147

Petra Cittová – cittova@seznam.cz

Sekretář oddílu: Adéla Zimmerová

adelazimmerova@seznam.cz