Memoriál Holobradého – GPA dospělých

10. 11. 2011

Termín: 22. – 24. 11. 2013

Místo: tělocvična ZŠ Praha – Vinoř, Prachovická 340
Počet kurtů: 5
Disciplíny: dvouhry mužů a žen, čtyřhry mužů a žen, smíšená čtyřhra
Právo účasti: bez omezení, s platnou licencí, do maximálního počtu startujících v hlavní soutěži a kvalifikaci.
Přibližný časový plán kvalifikace a hlavní soutěže bude zveřejněn předem na www.czechbadminton.cz a v průběhu turnaje aktualizován na www.tournamentsoftware.com.
Systém soutěže: soutěž se hraje vylučovacím systémem K. O. na jednu porážku a je rozdělena na hlavní soutěž a kvalifikaci.
Maximální počty hráčů (dvojic) v hlavní soutěži: 28 DM, DŽ, ČM, SČ  16 ČŽ
Počet hráčů v kvalifikaci pro jednotlivé disciplíny určuje STK ČBaS na základě
zaslaných přihlášek.
Vedení turnaje: ředitel turnaje – Ondřej Lubas
hospodář – Adéla Zimmerová
pořadatelé – členové badmintonového oddílu Sokol Meteor Praha – Radotín
Vrchní rozhodčí: Ivan Škácha
Kvalifikace: pátek 22.11.2013 od 12.00 hodin v tělocvičně ZŠ Praha – Vinoř. Zařazení do hlavní
soutěže, kvalifikace, nebo na čekací listinu bude upřesněno v závislosti na počtu
přihlášených, a to prostřednictvím www.czechbadminton.cz do 17.11.2013.
Časový rozvrh:
středa 20.11. losování kvalifikace a zveřejnění na www.tournamentsoftware.com
pátek 22.11. 12:00 zahájení kvalifikace (hrací čas: do ukončení kvalifikace)
losování hlavní soutěže v tělocvičně ZŠ Praha Vinoř po odehrání kvalifikace příslušné disciplíny a zveřejnění na www.tournamentsoftware.com
 sobota 23.11. 8:40 slavnostní zahájení
 8:55 zahájení hlavní soutěže
 pořadí disciplín: SČ, DM, DŽ, ČM, ČŽ
 všechny disciplíny budou sehrány do čtvrtfinále
 20:00 předpokládané ukončení herní doby
 neděle 24.11. 8:30 semifinálové a finálové zápasy
 14:00 předpokládané ukončení a předání cen
Startovné: 150,- Kč za hráče a disciplínu, do které se přihlásil.
Míče: vlastní, v pořadí daném rozpisem soutěží
Odměny a ceny: finanční odměny v celkové výši 20 000,- Kč věnují firmy Yonex a Sparing
 1. místo 2. místo 3. – 4. místo
DM 1.400 1.000 2 x 500
DŽ 1.000 800 2 x 400
ČM 2 x 1.000 2 x 800 4 x 400
ČŽ 2 x 800 2 x 600 4 x 300
SČ 2 x 1.000 2 x 700 4 x 350
Ubytování: Hotel Centrum Mariapoli – vzdálen 20 m od tělocvičny.
 Cena: 450 Kč za noc a osobu se snídaní.
 Ubytování je nutné dohodnout přímo s hotelem: tel. 286 007 711 nebo e-mail
cmpraha@espol.cz (lépe použít e-mail). Heslo zaručující výše uvedenou cenu je
„badminton“. Požadavky budou uspokojovány v pořadí, v jakém je hotel obdrží.
Stravování: v hale bufet se základním občerstvením, v blízkosti tělocvičny supermarket a několik
restaurací.
Přihlášky: kontakt: Ivan Škácha
telefon: 737 220 122
e-mail: ivan.skacha@volny.cz
Nejzazší termín doručení přihlášky je středa 13.11.2013.
Přihlášky posílejte VÝHRADNĚ EMAILEM. Přihlášky budou zveřejněny na
internetové stránce www.tournamentsoftware.com do 15.11.2013. Přihlášení hráči
jsou povinni zkontrolovat si své přihlášení do turnaje a případné zařazení do
kvalifikace ihned po zveřejnění těchto informací na webových stránkách
tournamentsftware.com a v případě nesrovnalostí bezprostředně kontaktovat výše
uvedené telefonní číslo.
V případě odhlášení z turnaje jsou hráči povinni tuto skutečnost neprodleně
oznámit STK ČBaS, pořadateli turnaje a vrchnímu rozhodčímu. Dojde-li k
odhlášení hráče z kvalifikace či hlavní soutěže po zveřejnění startovní listiny, je
hráč povinen zaplatit startovné za příslušnou disciplínu, ze které se odhlásil.
Dojde-li k odhlášení hráče z kvalifikace po zveřejnění rozlosování kvalifikace či z
hlavní soutěže po jejím rozlosování, je hráč povinen zaplatit startovné a
pořádkovou pokutu ve výši 100,- Kč.