Jak sportujeme v době karantény?

6. 4. 2020

Stejně jako jiné, i náš oddíl musel zastavit veškerou sportovní činnost na sportovištích. Jelikož se badminton v našich klimatických podmínkách venku hrát nedá, není možné trénovat samotný badminton venku.

Hned od prvních dnů karantény jsme začali přemýšlet, jak zajistit alespoň nějakou sportovní činnost, Naštěstí trénink kondice, posilování, rychlosti, rychlostní vytrvalosti, ale i práce s raketou jsou nedílnou součástí běžných tréninkových schémat, a tak je možné zajistit tzv. „suchou přípravu“ i v době uzavřených sportovišť.

Někteří mají své individuální trenéry a rodiče, kteří se svými svěřenci pokračuji v přípravě (např. Katka Mikelová trénuje podle plánu od své kondiční trenérky Terky, která ji vždy pošle plán, natočí svoje cvičení a zpětně má možnost konzultovat správnost provedení… Rovněž si v garážích svého domu vytvořila improvizovaný tréninkový kurt i se sítí.)

Těm, kteří tuto možnost nemají, se snaží zajistit tréninky oddíloví trenéři.  Hned v prvním týdnu jsem rozeslala rozpis tréninků pro hráče všech věkových kategorií.  Komunikujeme spolu po messengeru, hráči i rodiče mají možnost konzultací s námi, trenéry.

Když bylo jasné, že se do hal jen tak nevrátíme, začali jsme s Michalem H. a Kačkou H. připravovat online trénování. Využili jsme k tomu komunikaci přes oddílovou skupinu na Messengeru.

Do tréninků se zapojila většina hráčů z radotínské části – ti to dostali v podstatě povinně, a část vinořských. Kačka s Michalem po dohodě pro všechny každý týden vždy v úterý a ve čtvrtek připravují 60 minut trénování. Přes messenger vytvoří videochat, a tak je možnost hráče též sledovat a eventuálně opravit provádění cviků.  V současnosti jsou čtyři skupiny po 6–7 hráčích.  Dle slov trenérů se vše daří a tréninky budou pokračovat.

Radotínští hráči mi vždy na konci týdne posílají tréninkové deníky, které si projdu a s každým individuálně zkonzultuji. Upravím cvičení, vyměním některá za jiné, vesměs podle toho, co hráči potřebují zlepšit. Hodně je kladen důraz na cvičení s raketou, věnovat se přetáčení paže /pronace-supinace/ a získat větší cit pro balon. Ti ,kteří mají možnost , praktikují i hru  proti zdi.

Též mají hráči za úkol sledovat videa z vrcholných soutěží, kde jim vždy zadám jeden určitý úkol, aby sledovali ty nejlepší a uvědomili si, jak ti hráči zahrají daný uder, jak se pohybují.

Věřím, že tato příprava jim pomůže k tomu, aby až se znovu otevřou haly, znovu naskočili do přípravy na další sezonu.

Halka